W naszym przedszkolu stosujmy z powodzeniem oraz z dużym zaintesowaniem ze strony wychowanków elementy metody Marii Montessori. Działamy szczególnie w grupach dzieci najmłodszych w myśl założeń metody „Pomóż mi/naucz mnie robić to samodzielnie”.

 Pedagogika Montessori zakłada realizację celów poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku do pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

 Rozwój dziecka stymulowany jest poprzez:

 • angażowanie wszystkich zmysłów (sensoryka),
 • ruch, aktywność, doświadczanie,
 • indywidualność (wewnętrzna zgoda dorosłego na to, aby dziecko rozwijało się we własnym tempie),
 • pracę/zabawę w grupach mieszanych wiekowo,
 • samodzielność (życie praktyczne),
 • odpowiednio przygotowane otoczenie - materiał, izolacja, stopniowanie trudności, możliwość samodzielnego kontrolowania błędu,

Najważniejsze zadanie dorosłego -  towarzyszyć Dziecku w rozwoju, obserwować i nie przeszkadzać.

Największa nagroda dla Dziecka - satysfakcja oraz fascynacja.

W roku szkolnym 2020/2021 w ówczesnej grupie Biedronek (3 - 4 latki) realizowane było Przedsiewzięcie "Uważny - samodzielny - sprawny". Jego realizacja oparta była głównie na tzw. ćwiczeniach praktycznych dnia codziennego, samodzielności, uważności, tzw. lekcjach ciszy i milczenia (elementy metody M. Montessori). Dzieci korzystały z pomocy zaadoptowanych z gospodarstwa domowego, zmodyfikowanych, przystosowanych, podarowanych przez Rodziców…

Podobne działania prowadzone były w grupach Misie (4 - 5 - 6  latki) oraz Kotki (3 latki). W roku szkolnym 2021/2022 działania są kontynuowane. Oprócz działań praktycznych wprowadzane są stopniowo elementy działań o charakterze poznawczym.

Drodzy Rodzice! W tym artykule chcemy podzielić się z Wami propozycjami pracy/zabawy
z wykorzystaniem elementów opisywanej metody.
(M. Montessori używła słowa praca w kontekście zabawy).

Niektóre proponowane działania mogą wydawać się oczywiste i „na porządku dziennym”. Zdajemy sobie sprawę, że wielu Rodziców bawi się (świadomie lub nieświadomie) w ten sposób ze swoim Dzieckiem. Jednak zabawy proponowane w przedszkolu dają Dzieciom wiele satysfakcji i stymulują rozwój. Oczywiście każda praca/zabawa ma ukryty cel… Dzieci odkrywają same coraz to nowe możliwości zabawy przygotowanym materiałem. Pomoce dydaktyczne są też sukcesywnie wymieniane na inne - trudniejsze.

Rodzicu! Przygotuj dla dziecka miejsce do zabawy oraz odpowiednie akcesoria (wszystko znajdziesz
w domu!). Czuwaj tylko nad bezpieczeństwem! Obejrzyj krótkie fotoreportaże z zabaw naszych wychowanków w przedszkolnej sali.

kliknij poniżej

NASZE MAŁE MONTESSORI, cz.I

NASZE MAŁE MONTESSORI, cz.II

 

 

 

 

 Twórcą EDUKACJI PRZEZ RUCH  jest Pani Dorota Dziamska

         EDUKACJA PRZEZ RUCH to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony do pracy
z dziećmi na poziomie edukacji elementarnej. Nawiązuje on do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka
i rozwija umiejętności konstruowania rzeczywistych zajęć zintegrowanych. Chodzi tu przede wszystkim
o zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się !

Czytaj więcej...

PEDAGOGIKA ZABAWY przywędrowała do Polski z Austrii w końcu lat 80 - tych XX w. Przyniosła nowe, aktywne formy i metody stosowane w pracy z grupą.

Metoda ta:

 • angażuje emocjonalnie wszystkich uczestników,
 • pobudza do twórczego działania,
 • inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości,
 • jest źrodłem radości i satysfakcji.
Czytaj więcej...

 KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA oparta jest na gruntownych badaniach klinicznych prowadzonych przez dr Paula Dennisona i jego żonę Gail Dennison. W naszym kraju istnieje od 1994r. Wyjaśniając zasadę działania Kinezjologii Edukacyjnej Dennison opisuje funkcjonowanie mózgu w trzech wymiarach: lateralności, ześrodkowania i koncentracji.

Prawidłowe funkcjonowanie mózgu wymaga efektywnej komunikacji pomiędzy wieloma funkcjonalnymi środkami zlokalizowanymi w całym jego obszarze. Trudności w uczeniu się mają miejsce, gdy nie ma swobodnego przepływu informacji pomiędzy tymi częściami mózgu. W związku z powyższym twórca kinezjologii zaleca tzw. Gimnastykę Mózgu we wszystkich trzech wcześniej wspomnianych wymiarach.

Czytaj więcej...

METODA DOBREGO STARTU w swojej pierwotnej wersji była przeznaczona do rehabilitacji osób
z nabytymi zaburzeniami ruchowymi. Obecnie zakłada ćwiczenie w formie zabawowej ruchów oraz funkcji percepcyjnych niezbędnych przy czynności pisania, uaktywnianie i usprawnianie funkcjonowania ośródków
w mózgu uczestniczących w procesie pisania i czytania.

Metoda Dobrego Startu, której prekursorem w Polsce jest Pani Marta Bogdanowicz wykorzystywania
jest z powodzeniem i sukcesami w szkołach, przedszkolach i ośrodkach leczniczo - pedagogicznych
zarówno podczas zajęć indywidualnych jak i zbiorowych.

Czytaj więcej...

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a zwłaszcza małego dziecka. Wpływa korzystnie nie tylko na sprawność fizyczną, ale na rozwój umysłowy, daje okazję do rozwijania inicjatywy, indywidualności i samodzielności; służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktow i porozumiewania się.

       Twórcą metody RUCHU ROZWIJAJĄCEGO jest Weronika Sherborne - - nauczyciel wychowania ficzynego i fizjoterapeuta. Zwróciła ona uwagę na potrzebę bliskich związków między ludźmi, jako istoty dla rozwoju osobowości dzieci. Opracowany przez W.Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym w trakcie tzw. "baraszkowania" . Prostota
i naturalność są głównymi walorami tej metody - stanowia jednoczesnie o jej wartości i powodzeniu.

Czytaj więcej...

Twórcą metody DZIECIĘCA MATEMATYKA jest E. Gruszczyk-Kolczyńsa Metoda wspomaga rozwój umysłowy dzieci i dobrze przygotowuje je do szkoły. Powstała w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:

 •  intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,

 • kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,

 • rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

Taki zakres kształcenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

Czytaj więcej...

    Metoda nauki czytania i pisania B. Rocławskiego zwana jest METODĄ GLOTTODYDAKTYCZNĄ : syntetyczno - analityczną. Glottodydaktyka znaczy nauczanie i uczenie sie języka. Koncepcja Rocławskiego zakłada łączenie techniki płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania, ponieważ zdaniem autora nie należy odrywać czytania od pisania i uczyć czytania bez pisania.

    Ta metoda zakłada również bierne poznawanie liter już od trzylatków. Dzieci opatrują się z 44 literami alfabetu. Tutaj w alfabecie Nauczyciel umieszcza wszystkie zmiękczenia oraz dwuznaki. Rocławski zaprojektował również specjalne klocki zwane LOGO, które na swoich ściankach mają wzór litery - drukowany mały i wielki oraz pisany mały i wielki. Takie klocki są do dyspozycji naszych dzieci w salach.

Czytaj więcej...

W ramach tej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.