Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.przedszkole11.leszno.pl

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Marii Konopnickiej w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 11 im. Marii Konopnickiej w Lesznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-12-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Powody braku spełaniania wymagań

 • Większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Poprawienie wymienionych powyżej elementów niedostępnych niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Przedszkole deklaruje się jednak sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia na stronie internetowej.

  Osoby zamieszczające teksty dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Strona posiada czytelne linkowanie wewnętrzne oraz opcję szybkiego wyszukania poprzez wpisanie frazy. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.
  Witryna została dostosowana do wersji mobilnej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-09.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Matuszewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 520 63 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Marii Konopnickiej w Lesznie mieści się w wielokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Prochownia 25 B, 64-100 Leszno. Budynek jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Najbliższy przystanek autobusowy komunikacji miejskiej znajduje się w odległości 250 m od przedszkola. Stacja kolejowa zlokalizowana jest w obrębie 2 km.

Na terenie jednostki znajduje się niewielki utwardzony parking. Brak wyznaczonego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Interesanci mogą zaparkować także na ogólnodostępnym parkingu miejskim przy ulicy Prochownia.

Budynek przedszkola posiada dwa wejścia – od strony ulicy Prochownia oraz od strony ulicy Niepodległości.
Przed wejście od strony ul. Prochownia prowadzą stopnie z obustronną poręczą. Brak pochylni dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

wejście od ul. Prochownia - schody z poręczą

Do wejścia od strony ul. Niepodległości prowadzi bezpośrednio chodnik, brak schodów do pokonania. W przedsionku znajduje się domofon.

wejście od ul. Niepodległości - brak przeszkód do pokonania
przedsionek z domofonem

Administracja przedszkola znajduje się na piętrze, na które prowadzą schody z zamontowaną jednostronną poręczą. W budynku brak windy lub innych urządzeń pozwalających na pokonanie różnicy poziomów.

schody na piętro z jednostronną poręczą

W przejściach do części pomieszczeń pojawiają się listwy tworzące niewielkie progi, lecz nieutrudniające przemieszczenia się.

Na terenie przedszkola brak wyznaczonych toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak

W ramach tej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.