Rozwój dzieci najmłodszych należy wspierać w następujących zakresach:

 • funkcjonowania w środowisku,
 • samoobsługowym,
 • komunikowania się,
 • percepcji i koordynacji,
 • czynności poznawczych,
 • sprawności manualnej.

Pragniemy Wszystkim Rodzicom dzieci najmłodszych przedstawić poniżej propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy maluszków. Zachęcamy do wykorzystania poniższych propozycji do wspólnej zabawy z dzieckiem w domu. 

FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU

 • ustalenie możliwych do spełnienia zasad obowiązujących w domu (w przedszkole) - konsekwentne ich przestrzeganie,
 • nabywanie umiejętności przerywania zabawy w określonym czasie,
 • wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce, 
 • kształtowanie nawyku współdziałania z rówiesnikami podczs zabaw swobodny,
 • pokazywanie, zachęcanie do zabaw tematycznych, np. w dom, w sklep, w lekarza; pomoc w zorganizowaniu takiej zabawy,
 • krytyka konkretnego, niewłaściwego zachowania - nigdy nie dziecka!
 • zachęta do określania własnego nastroju, nazywania stanów emocjonalnych (jestem wesoła, jestem zła, jestem smutna...), rozmowy z dzieckiem na ten temat,
 • nagradzanie właściwych zachowań pochwałami,
 • podejmowanie prób oceny zachowań postaci z bajek, opowiadań,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych (rodzeństwo, cała Rodzinka),
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe w parach metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (patrz w zakładce " Warto przeczytać - metody pracy z dziećmi"),
 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, miłości, akceptacji (patrz artykuł "Dziecięce potrzeby, dziecięce emocje").

  

SAMOOBSŁUGA 

     W zakresie samoobsługi maluszek stopniowo powinien opanować podane niżej umiejętności:

 •  mycie i wycieranie rąk,
 • samodzielne wycieranie nosa,
 • samodzielne zakładanie garderoby (bluzka, rastopy, spodnie, buty),
 • odwracanie odzieży na drugą stronę,
 • samodzielne składanie, układanie ubranek przed leżakowaniem jak i chowaniew szatni do szafeczki,

Powinniśmy umożliwić dzieciom nabywanie wyżej wymienionych umiejętności poprzez:

 • praktyczne działania w łazience; przed pójściem spać oraz rano po spaniu.
 • rozmowy,
 • wzorzec zachowań dorosłych,
 • zabawy dydaktyczne, np. wykorzystanie zabawki lalki do zapinania guzików, suwaków…

KOMUNIKACJA – ROZWÓJ MOWY I WYMOWY

W zakresie komunikacji prowadzimy z dziećmi szereg zabaw i ćwiczeń rozwijających mowę oraz doskonalenie wymowy.

Rozwój mowy:

 • bogacenie slownika dzieci - nazywanie poznawanych czynności, spotykanych przedmiotów...
 • słuchanie krótkich opowiadań o tematyce bliskiej dzieciom ilustrowanych obrazkiem,
 • słuchanie wierszy i rymowanek recytowanych przez Rodzica,
 • opowiadanie treści historyjek obrazkowych (3 – 4 proste obrazki),
 • układanie słownego zakończenia do historyjek obrazkowych,
 • samodzielne oglądanie barwnych książeczek obrazkowych o tematyce znanej dzieciom,
 • nauka prostych wierszyków i wyliczanek,
 • nazywanie przedmiotów, osób, czynności na obrazkach.
 • wypełnianie przez dziecko poleceń mówionych mu na ucho,
 • rozwiązywanie prostych zagadek słownych,

Doskonalenie wymowy:

 Ćwiczenia oddechowe:

 • wdech i wydech (nos – usta, usta – nos, nos – nos, usta – usta),
 • wdechy i wydechy: w różnych pozycjach (np. siedzącej, leżącej), z unoszeniem  rąk, z liczeniem,
 • dmuchanie na płomień świecy, na kłębki waty, bibułkę, papier, wiszący balon,
 • wydmuchiwanie powietrza przez rurkę do picia,
 • nadmuchiwanie balonów,
 • puszczanie baniek mydlanych,
 • wydobywanie dźwięków z harmonijki ustnej, gwizdków, piszczałek,
 • wymawianie na jednym wydechu:  ciągów samogłoskowych (aaa…, ooo….eee,), ciągów sylabowych (mamama, lalala, tututu, pipipi), ciągów wyrazowych (mama, mama),


      Ćwiczenia narządów mowy: 

 • wysuwanie języka w różnych kierunkach, wypychanie językiem policzków, 
 • zwijanie języka w rulonik,
 • oblizywanie zębów, podniebienia, warg, sięganie językiem do nosa, brody
 • ustawianie i poruszanie języka za pomocą szpatułek, palca,
 • podnoszenie, podtrzymywanie wargami lekkich przedmiotów,
 • ściąganie ust, zamykanie i otwieranie ust z demonstracją,
 • opuszczanie, unoszenie, przesuwanie w lewo i prawo dolnej szczęki, wielostronne ruchy żuchwą,
 • naśladowanie czynności żucia (żucie gumy, żelków),
 • cmokanie, gwizdanie, strojenie min, zabawy z lizakiem,

PERCEPCJA I KOORDYNACJA

W tym zakresie usprawniamy percepcję wzrokową, słuchową oraz koordynację wzrokowo – słuchową.

Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe

 • dopasowanie klocków do otworów,
 • zabawy naśladowcze np. Ojciec Wirgiliusz,
 • zabawy klockami do szeregowania,
 • układanie par klocków lub obrazków,
 • układanie np. patyczków wg wzoru (kwadracik, trójkąt, buda dla pieska...)
 • wyodrębnianie różnic między obrazkami,
 • dorysowywanie brakujących elementów w obrazkach,
 • układanie wzorów w oparciu o zapamiętany wzór,
 • loteryjki obrazkowe, dobieranie wg tej samej treści,
 •  zabawy klockami do szeregowania (od najmniejszego do najwiekszego itp.)
 • układanie kompozycji z patyczków, kamyków, muszelek, nakrętek plastikowych bez wzoru,
 • dobieranie jednakowych obrazków

Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe 

 • wyklaskiwanie imion dzieci z podziałem na sylaby,
 • maszerowanie w rytmie muzyki,
 • różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody,
 • lokalizacja dźwięków z otoczenia,
 • zabawy słuchowe np. co słyszysz? - dźwiek kluczy, zgniatanie gazety, przelewanie wody...
 • rozpoznawanie głosów jadących pojazdów, odgłosów ulicy itp.
 • ćwiczenia pamięci słuchowej powtarzanie zdania wypowiadanego przez Rodzica,
 • klaskanie lub wygrywanie rytmu melodii na instrumentach perkusyjnych,
 • wykonywanie poleceń np.: Włóż talerz do szafy. Ubierz misiowi czapkę.
 • wskazywanie obrazka o którym czytamy zdanie,
 • śpiewanie piosenek,
 • czytanie rymowanych wierszyków,
 • powtarzanie rymujących się wyrazów,
 • wstępne ćwiczenia ze słuchania krótkich opowiadań (wykorzystanie ilustracji).

   

CZYNNOŚCI POZNAWCZE

W tym zakresie dążymy przede wszystkim do zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności,  a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które będa ważne w edukacji szkolnej.

 • porównywanie, odnajdywanie podobieństw i różnic w przedmiotach i na obrazkach,
 • zabawy paluszkowe,
 • składanie obrazka pociętego na części,
 • opowiadanie treści obrazka,
 • układanie wzorów z mozaiki,
 • wypowiedzi na temat pojedynczych obrazków,
 • manipulowanie figurami geometrycznymi płaskimi,
 •  dobieranie  ilustracji do określonego tematu,
 • porównywanie liczebności tworzonych zbiorów,
 • układanie dwóch obrazków wg kolejności wydarzeń,
 • opowiadanie treści obrazków i ocenienie co wydarzyło się wcześniej, a co potem,
 • rozwiązywanie prostych zagadek o bliskich, znanych przedmiotach
 • wyszukiwanie w otoczeniu i w przedmiotach codziennego użytku kształtów figur geometrycznych,
 • próby uczestnictwa w dialogu z wykorzystaniem pacynek czy innych przedmiotów,
 • próby zabawy w teatr z wykorzystaniem różnych rekwizytów.

 

SPRAWNOŚĆ MANUALNA – MOTORYKA MAŁA

 W zakresie nabywania sprawności manualnej (motoryka mała) usprawniamy przede wszystkim mięsnie dl;oni i palcow przygotowując dziecko do prawidlowego chwytu narzędzia pisarskiego, a tym samym do pisania.

Przykłady ćwiczeń motoryki małej:

 • swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru, flamastrami, kredkami…
 • nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek, sznurowadeł przez różne rzeczy i otwory,
 • wieszanie ubranek dla lalek na sznurku i przyczepianie ich klamerkami do bielizny,
 • zamalowywanie dużych powierzchni farbami grubym pędzlem,
 • kalkowanie obrazków,
 • obrysowywanie szablonów,
 • wciskanie w tablicę korkową pinezek - wyjmowanie ich,
 • zbieranie drobnych elementów (pieniążki, ziarenka grochu, fasoli, guziczki, …)
 • cięcie po narysowanych liniach - prostych frędzelki, - falistych serwetki
 • stopniowe wycinanie najpierw prostych, potem nieco bardziej skomplikowanych kształtów
 • ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu,
 • wykonywanie drobnych ruchów palcami: spacerowanie palcami po stole, zabawa „idzie kominiarz po drabinie”, naśladowanie gry na pianinie, odtwarzanie rytmu padającego deszczu,
 • modelowanie z plasteliny, modeliny, masy solnej,
 • stemplowanie i kolorowanie,
 • wydzieranie z kolorowego papieru i naklejanie wydzieranki na papier,
 • ćwiczenia dłoni - wymachy, krążenia, uderzenia, pocierania, otwierania, zamykania
 • ściskanie piłeczek.
 • zwijanie palcami chusteczek, apaszek.
 • rysowanie patykiem po ziemi.
 • faliste ruchy ramion - zabawa w przylot i odlot bocianów.
 • przy wolnym chodzie ruchy rąk jak podczas pływania żabką.
 • zabawa w pociągi - ruch rąk naśladuje obroty kół.
 • zabawa w pranie, rozwieszanie bielizny i prasowanie.
 • zabawa w gotowanie obiadu - naśladowanie wałkowania ciasta, mieszania gęstej zupy, kręcenia kranem, ubijania piany,
 • rzucanie woreczków lub piłeczek - kto dalej.
 • toczenie piłki do dołka.
 • podbijanie balonika wyłącznie palcami prawej i lewej ręki,
 • "rysowanie" palcami w powietrzu określonego przedmiotu,
 • układanie z elementów geometrycznych postaci ludzkich, zwierząt, domków itp.
 • układanie z patyczków, np. płotów,

 

SPRAWNOŚć MOTORYCZNA ORAZ ORIENTACJA PRZESTRZENNA

  Celem ćwiczeń w zakresie motoryki dużej oraz rozwijania orientacji przestrzennej jest:

 • Stymulowanie harmonijnego rozwoju sprawności ruchowej dzieci.
 • Usprawnianie ruchowe dużych partii ciała .
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała i otaczającej go przestrzeni.
 • Kształtowaniem estetyki ruchów, i ich harmonii.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Rozwijanie swobody i koordynacji ruchów ciała.
 • Orientowanie się w kierunkach związanych z  własnym ciałem.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

 Przykłady ćwiczeń

 • zabawy ruchowe terenowe (tory przeszkód),
 • odnajdowanie przedmiotów, których położenie zostało słownie określone,
 • rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie poszczególnych części ciała,
 • zabawy z piłka ,
 • ćwiczenia z przyborem ( w domu z butlka plastikowa, z puszką metalowa po mleku w proszku, z kocykiem, apaszką, wstążką na patyku),
 • zabawy ruchowe,
 • lokalizacja przedmiotów codziennego użytku,
 • zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne ( wznoszenie budowli z róznego rodzaju klocków),
 • różnicowanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • układanki magnetyczne,
 • zabawy ruchowe ze śpiewem, 

 Opracowała K. Matuszewska za J. Pytlarczyk

W ramach tej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.